Skip to content

Barakatak: Cikopi Jeung Bala-bala Mp3

September 27, 2011

Barakatak: Cikopi Jeung Bala-bala

Lirik: Cikopi jeung Bala Bala – Barakatak

Cikopi jeung bala -bala
katingal mah matak kabita
rek mahugi ka manehna
hanjakal duit teu boga

Cikopi jeung bala -bala
diraosan meuni edun
boga janji ka manehna
rek narosan sasih payun

Rek ngaraosan cikopi jeung bala2
rasana meuni leugit, dituangna sore
rek narosan hayang kawin jeung manehna
tapi teu boga duit tungtungna nyeuri hate

Teu bisa kumaha…. ( kabogoh direbut batur )
Heunteu walakaya… ( kabogoh kawin jeung batur )

Download: Barakatak

Iklan

Pupuh Sinom

September 27, 2011
tags: , ,

TATAR SUNDA

 

Tatar Sunda estu endah,

lemah cai awit jadi,

sarakan asal gumelar,

amanat Ilahi Robbi,

titipan nini aki,

wajib dijaga dijungjung,

basa katut budayana,

padumukna luhung budi,

insya-Allah tatar Sunda karta harja.

 

17 Pupuh Sunda: Index

Pupuh Wirangrong

September 27, 2011

SIEUN DORAKA

 

Kuring moal deui-deui,

gaduh panata nu awon,

ngabantah nu jadi indung,

sieun dibendon ku Gusti,

kawas Dalem Boncel tea,

doraka ti ibu-rama.

 

17 Pupuh Sunda: Index

Pupuh Pucung

September 27, 2011

TATAKRAMA

 

Mangka inget tatakrama sopan santun,

tanda jalma iman,

nyarita jeung amis budi,

da basa mah lain barang anu mahal.

 

17 Pupuh Sunda: Index

Pupuh Pangkur

September 27, 2011

KA SAKOLA

 

Seja miang ka sakola,

rek diajar nambahan elmu pangarti,

pigeusaneun bekel hirup,

sabab mungguhing manusa,

kudu pinter beunghar ku elmu panemu,

komo jaman pangwangunan,

urang kudu singkil bakti.

 

17 Pupuh Sunda: Index

Pupuh Mijil

September 27, 2011

NUNGTUT ELMU

 

Najan cicing nya di tepiswiring,

kade ulah bodo,

kudu tetep nungtut elmu bae,

sabab jalma nu loba pangarti,

hirup tangtu hurip,

mulus tur rahayu.

 

17 Pupuh Sunda: Index

Pupuh Maskumambang

September 27, 2011

BUDAK JAIL

 

Anak manuk dikatepel budak jail,

jangjangna getihan,

rek hiber teu bisa usik,

duh manusa kaniaya.

 

17 Pupuh Sunda: Index